Komünist Devrim
   Nederlands                                  YAŞASIN KOMÜNİST ENTERNASYONALİZM!  April 21 2019 08:43:57   
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   Contact1957 MOSKOVA DEKLARASYONU ...
Yazılar-Broşürler1957 MOSKOVA DEKLARASYONU, 1960 MOSKOVA BİLDİRGESİ VE BARIŞ BİLDİRİLERİNİN ELEŞTİRİSİ

Bu kitabı 1987 yılının güzünde yazdım. O dönemde Stalin’i kimi hatalarına karşın komünist olarak değerlendiriyordum. Daha önce de açıkladığım gibi, 4 Temmuz 2002 tarihinden bu yana, Lenin sonrası Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Stalin’in, özellikle 1920’li yıllar sonrası dönem için, ağır teorik, politik ve örgütsel hatalarına karşın komünist bir ideolojik-politik kimlik sahibi oldukları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sosyalist olduğu görüşünü artık savunmuyorum.
“ÜÇÜNCÜ ENTERNASYONALİ OPORTÜNİZM TÜKETTİ”
Yazılar-Broşürler“Üçüncü Enternasyonali Oportünizm Tüketti” başlıklı broşürü 1993 yılının güzünde kaleme aldım. Broşüre yüklediğim görev, Komünist Enternasyonal’i kapatma kararının eleştirisini yaparak dünya komünist hareketin sorunlarının bilimsel olarak tartışılmasına ve çözümüne katkıda bulunmaktı.
BİR GEÇİŞ TOPLUMU OLARAK SOSYALİST TOPLUM ...
Yazılar-BroşürlerBİR GEÇİŞ TOPLUMU OLARAK SOSYALİST TOPLUM SINIFSIZ BİR TOPLUM DEĞİLDİR (A.H. Yalaz)

Komünist toplumun alt ya da birinci aşamasını -yani sosyalizmi- sınıfsız bir toplumsal gelişme aşaması olarak kabul eden görüş bilimsel değildir. Marksizm-Leninizm’e aykırıdır. Aykırıdır; çünkü, bu bilime göre, genellikle sosyalizm olarak adlandırılan komünist toplumun alt aşaması, komünizmin kapitalizmden doğduğu biçimiyle durumudur.
Pagina/Sayfa 7 - 27 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>